អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិថា ភ្នំពេញពេញ:​ ដូចដែលប្រិយមិត្តប្រហែលបានជ្រាបរួចមកហើយថា រឿងរ៉ាវ ធារី រួមជាមួយអតីតស្វាមី លោកចាន់តុលា គឺកំពុងតែកក្រើកជាខ្លាំង នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេកបុ៊ក ដោយដើមហេតុគឺមានបុរសទី៣ ចូលមកបំបែ.កគេទាំង២ ចេញពីគ្នា ដោយធ្វើអោយលោក តុលាដែលជាអតីតស្វាមី មិនអាចធ្វើចិត្តបានវាពិតជាលឿនពេកហើយ ហើយបុរសជាជនទី៣ នោះគឺមាន ឈ្មោះថា លោក ប៊ុន ផាក ដែលល្បីថាជាគ្រូជោគជ័យ ដោយបានមកលួ.ចទា.ក់ទងប្រព.ន្ធគេ យកទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ ខាងស្រីអស់ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមានការដោះស្រា.យគ្នារួចអស់ហើយ ស៊ានធារី និង លោកតុលា បានប្រកា.សចែកទ្រ.ព្យសម្បត្តិគ្នា រួមទាំងផ្តល់សិទ្ធអោយគ្នាមានគូរស្រកររៀង ខ្លួន ដោយគេសង្កេតឃើញថា លោកតុលា មានការសោ.កស្តា.យប្រពន្ធគាត់ជាខ្លាំង បែរមកងាកមើល ស៊ានធារីវិញ ដូចជាគ្មា.នពិបា.កចិត្តអ្វីទាំងអស់ មានតែសប្បាយចិត្តលើសដើម ពីព្រោះនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់នាង​ លុ.យក៍បានច្រើនទៀត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយ រឿងរ៉ាវប្តឹ.ងផ្ត.ល់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចកាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នោះ​ លោកចាន់តុលា និង ស៊ាន​ធារី ដែលកាន់ Brand​ VSHOP Cambodia បានធ្វើការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​Cover​របស់ខ្លួន ដោយ​លុ.បឈ្មោះ​កុង លោក ជា ចាន់​តុលា ចេញ​នោះ​។​យ៉ាងណាមិញ ក្នុងការ​ប្ដូរ​Cover កាលពី​ថ្ងៃទី​១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​នោះ គេ​ឃើញ កញ្ញា ស៊ាន ធា​រី បានដាក់​ឈ្មោះ​កុង​របស់ខ្លួន​ចំនួន​២ ដោយ​ABA ប្រើ​ឈ្មោះ BUN SOTHEARY​។ ចំណែក​អេ​សេ​លីដា​ ក៏មាន​ឈ្មោះ BUN SOTHEARY​ដូចគ្នា​ផងដែរ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនចាំយូរប្រិយមិត្តក្រោយឃើញ ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ ស្រាប់តែនាំគ្នាកក្រើកចូលទៅខមិនម្នាក់មួយម៉ាង់ចំៗ មិនទុកមុនអោយសោះ​ ដោយនិយាយបែបនេះថា: ចុមចែ ដូរ​ត្រកូល​ទៀត,អា​ជោគជ័យ​មាន​តិចនិក​ខ្ពស់​ដល់​ម្ល៉ឹង,ឈ្មោះ​ស៊ាន ធា​រី ដល់​ក្នុង​កុង​ABA​ឈ្មោះ ប៊ុន សុធា​រី​ចឹ​ង ក្រែង​ABA​ដាក់​តាម​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ហី,ចង់​ដូរ​ត្រកូល​អត់​ក្រែង​ជោគជ័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​