អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

កុំអាងខ្សែ អាងផ្កាយអោយសោះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រើកំដាប់ដៃដែក អ្នកយកដីព្រែកកំពត

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

កុំអាងខ្សែ អាងផ្កាយអោយសោះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រើកំដាប់ដៃដែក អ្នកយកដីព្រែកកំពត