​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡាបវីយ៉ាចេញមុខបកស្រាយរឿងមិនប្រាប់ការហើយដោយសារតែនិងរាត្រីឆ្លងចូលថ្ងៃទី១៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ម៉ូនីកាបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយយំទៅហាមភ្នែកបង្ហាញពីអារម្មណ៍អន់ចិត្ត រឿងគេមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនខំជួយឲ្យគេស្គាល់នារីម្នាក់ចុងក្រោយគេមិនប្រាប់ការខ្លួននោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងម៉ូលីកាបានបង្ហោះសារជាច្រើនទៀតសារមួយក្នុងចំណោមសារជាច្រើននោះម៉ូលីកាបានបញ្ជាក់ខ្លួនមិនមែនយំដោយសារគេមិនហៅការនោះទេតែយំស្ដាយទឹកចិត្តខំជួយគេខំស្រឡាញ់គេតែបងប្រុសបង្កើត ខំជួយគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យគេបានជួបម្នាក់នោះបាននៅក្បែរម្នាក់នៅចុងក្រោយគេមិនឲ្យតម្លៃខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណាគេមិនដឹងថាម៉ូលីកានិយាយសំដៅទៅលើអ្នកណានោះទេតែវាកើតឡើងចំថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកនាងរីយ៉ា ម៉ូលីការបានឲ្យដឹងថានាងចាត់ទុកលោកហេងគឹមហ៊ាងជា ជាបងប្រុសអ៊ីចឹងថែមទាំងណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកនាងឡាបវីយ៉ារហូតស្រឡាញ់គ្នាឈានដល់ថ្ងៃមង្គលការទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីម៉ូលីកានិយាយបែបនោះនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងឡាតវីយ៉ាបានឡាយបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពក្នុងមង្គលការរបស់ខ្លួននិងឆ្លៀតលក់ផលិតផលផងដែរ តែមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសួរជុំវិញរឿងនេះ នាងបញ្ជាក់ថាសូមមិនធ្វើការបកស្រាយនោះឡើយដោយសារប្ដីមិនឲ្យនិយាយអ្វីទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញានៅតែឆ្លៀតនិយាយរឿងនេះខ្លះៗជុំវិញមិនប្រាប់ការអ្នកនា​ម៉ូលីកាថា អ្វីដែលគេធ្វើដាក់ខ្លួន១ម្ដងអត់ប្រកាន់ទេ ២ដងអត់ប្រកាន់ទេ តែចូលដល់៣ដងហើយខ្លួនប្រកាន់ហើយ ខ្លួនមិនឈ្លោះមិនប្រកាន់គ្រាន់តែខ្លួនអត់ប្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្លួនខុសដែរមែន។ឡាបវីយ៉ាបញ្ជាក់ទៀតថាភ្ញៀវណាដែលខ្លួនអត់ចង់រាប់ខ្លួនអត់ហៅនោះទេ ហើយភ្ញៀវខ្លះទៀត ខ្លួនរាប់តែអត់បានហៅដោយសារតែខ្លួនធ្វើលឿនពេកប្រថុចញ៉ុច អ្នកខ្លះទៀតខ្លួនអត់ហៅដោយសារតែធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្លួនច្រើនពេក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកខ្លះធ្វើការឆោឡោថ្ងៃការហើយខ្លួន អត់ហៅភ្ញៀវមួយគំនរដល់ពេលចឹងម្នាក់ៗខំមិនសួរអត់ហៅអ្នកនេះអត់ហៅទេនោះ ធ្វើឲ្យខ្លួនធ្វើអីអត់កើតឡើយ នាងលើកជាសំណួរថាគាត់មានបំណងអ្វីគាត់គិតអ្វីគាត់ ថ្ងៃមង្គលរបស់គេគាត់មកធ្វើអ៊ីចឹងហើយបើមានបំណងល្អម៉េចធ្វើអ៊ីចឹងធ្វើអី?ថ្ងៃបាញ់រូបឲ្យគេបែកគ្នាធ្វើអីធ្វើដាក់ខ្លួន ខ្លួនអត់មាត់ហើយនិងបាននិយាយទៀតឡាបវីយ៉ាបន្តថាខ្លួនអត់ហៅការប្រហែលជាគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយខ្លួនអត់និយាយអ្វីទាំងអស់ខ្លួនសុំអត់និយាយសម្រួលឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្លួនឡើង៕