អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

សែនសង្វេក នាង គន្ធា ថតរូបដំបុង មុខម ឈូសបងប្រុស នាង ប្រាក់សុគន្ធ ហើយពោលពាក្យទាំងអារម្មណ៏បែបនេះថា

សូមទស្សនាវីដេអូ

សែនសង្វេក នាង គន្ធា ថតរូបដំបុង មុខម ឈូសបងប្រុស នាង ប្រាក់សុគន្ធ ហើយពោលពាក្យទាំងអារម្មណ៏បែបនេះថា