អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

ព្រះអើយ នាង គន្ធា បង្ហោះរូបបុណ្យរបស់លោក នាង ប្រាក់សុគន្ធ យំពេញភូមិព្រោះ…ចូលបុណ្យ 500$

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖