អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

ទ្រាំលែងបានហើយ ស្វាមី​ឧកញ៉ា​ អ៊ាន សៀវ​ម៉ី ដាក់​ឲ្យ​ខ្លាំង​ៗ​ដល់​អ្នក​លាប​ពណ៌​មួយចំនួន​

ទ្រាំលែងបានហើយ ស្វាមី​ឧកញ៉ា​ អ៊ាន សៀវ​ម៉ី ដាក់​ឲ្យ​ខ្លាំង​ៗ​ដល់​អ្នក​លាប​ពណ៌​មួយចំនួន​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖