ទីបំផុត!! ខេមរៈ សិរីមន្ដ ទទួល​បានគ្រឿងឥស្សរិយយស ថ្នាក់មហាសិរីវឌ្ឍន៍ ដល់ថ្នាក់ពោលពាក្យទាំងរំភើបថា

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ទីបំផុត!! ខេមរៈ សិរីមន្ដ ទទួល​បានគ្រឿងឥស្សរិយយស ថ្នាក់មហាសិរីវឌ្ឍន៍ ដល់ថ្នាក់ពោលពាក្យទាំងរំភើបថា