អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

ក្រោយ អ្នកស្រីទ្រីដាណា យំគគ្រូក បកស្រាយ រឿងប្តី ស្រាប់តែ ទ្រីសុផានិត ចេញមុខផ្តាំទៅ ចែដាណា ថា

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ក្រោយ អ្នកស្រីទ្រីដាណា យំគគ្រូក បកស្រាយ រឿងប្តី ស្រាប់តែ ទ្រីសុផានិត ចេញមុខផ្តាំទៅ ចែដាណា ថា