អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនជ្រាបស្រាប់ហើយរឿងរ៉ាវបែកបាក់គ្នា នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ លោកស្រី ទ្រី​ ដាណា ជាមួយពូម៉ៅ ដែលលែងលះគ្នាមួយរយៈធំមកហើយ បើគិតមកទល់ពេលនេះ។​ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកនាង ទ្រី ដាណា បានធ្លាប់បង្ហើបថា ក្នុងនោះ អតីតស្វាមីក៏ធ្លាប់បានប្រើអំពើហឹង្សាផងដែរ ជាក់ស្តែង សម្រាប់រឿងនេះ មានមនុស្សភាគច្រើន ហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់ជឿអ្នកស្រី ប៉ុន្មានទេ ព្រោះមើលពីសម្បកក្រៅពូម៉ៅជាមនុស្សស្លូតបូត។ ផ្ទុយទៅវិញ មហាជនត.ក់.ស្លុ.តជំនួស ក្រោយរូបនាង សម្រេចចិត្តទម្លាយរូបភាពស្នាកស្នាមពី ការវា.យ.ដំ របស់អតីត ឃើញហើយ ចំហមាត់ស្ទើរមិនគួរឲ្យនឹកស្មានថា អ្នកនាង ទ្រី ដាណា មនុស្សស្រីធ្លាប់តែញញឹម សម្តែងការរីករាយ ការពិតក្រោយខ្នង ក៏ជួបរឿងសោកសៅដូច្នេះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រឡែកទៅមើលចែដាណា វិញ ក៏បានសរសរសារថា៖ ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីនៃឆ្នាំ២០២២ ឃើញអត់ ពេលវេលាដើរលឿនណាស់ រហូតពេលខ្លះ យើងសោកស្ដាយ រឿងដែលមិនបានធ្វើ មិនបានបំពេញតាមបេះដូងខ្លួនឯង តែចាប់ពីពេលនេះ សន្យាថា មិនធ្វើឱ្យខ្លួនឯងខូចចិត្តទៀតទេ។ ធ្វើអ្វីតាមចិត្តចង់ ផ្ដល់ការស្រលាញ់ ការគោរព និងស្មាមញញឹមដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួន។ ខំប្រឹងធ្វើការ រកស៊ី ដើម្បីជីវិត មានពេលវេលាខ្លះ ក៏ឆ្លៀតសប្បាយ ដើម្បីឱ្យជីវិតមានន័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្ឃឹមថា គ្រប់គ្នានឹងមានសុភមង្គលក្នុងឆ្នាំថ្មី មានក្ដីស្រលាញ់បរិសុទ្ធ អាចសប្បាយជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលផ្ដាំទៅគ្រប់គ្នា ពេលវេលាដើរលឿនណាស់ កុំរស់ត្រាំត្រែងក្នុងទុក្ខកង្វល់ច្រើនពេក រៀនស្រលាញ់ខ្លួនឯងអោយច្រើនៗ ធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងអោយច្រើនៗ។ អ្នកណាស្រលាញ់យើង យើងស្រលាញ់វិញ អ្នកណាអោយតម្លៃយើង លះបង់ដើម្បីយើង យើងក៏ផ្ដល់តម្លៃអោយគេវិញដូចគ្នា តែបើគេមើលមិនឃើញតម្លៃ យើងក៏មិនគួរនៅទៀតដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើផ្អែកតាមការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញហ្វេសប៊ុកវិញហាក់បីដូចជាមិនដាច់អាល័យពីចែ ដាណាឡើយនៅតែនឹកស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនជានិច្ចតែបើខាងបងប្អូនម្តាយ ខាងប្រពន្ធបើពួកគេមិនត្រូវបែកគ្នាបែបនេះក្នុងនាមជាប្តីជាកូនចៅបងប្រុសលោកពិតជាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្លាំងណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះពូម៉ៅបានបង្ហាញទូរស័ព្ទរបស់លោកមានបិទរូបប្រពន្ធ គ្រងរូប អប្សរា នៅខាងក្រោយទូរស័ព្ទ និងនៅមានតាំងរូបលោកជាមួយប្រពន្ធដែលបង្ហាញថា លោកមិនអស់អាល័យនោះឡើយ ផុសជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនោះពូម៉ៅបានបង្ហោះអមដោយសារយ៉ាងអស់សង្ឃឹមថា៖”មានន័យអីទៀតបើគេមិនប្រណីផង”៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖