យ៉ាងណាមិញងាកមកលោក អុឹម ជីវ៉ា បានទៅធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយគ្រួសារនៃស​ព ស្តា​ប់ចប់រឹតតែស​ង្វេគ ដោយលោកពូជា

ម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបរាប់រឿងខ្លះៗមុនពេលកើតហេត រឹតតែរំជួលចិត្តនោះ
មុនថ្ងៃ

កើតហេតុ លោកពូដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ បានសុបិន្តឃើញ ៖ “ហាក់ដូចជានៅឯកា បែកបាក់ និងនៅសល់តែ១នាក់ ២នាក់”៕