​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្ត ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ពិតជាស្គាល់ អ្នកនាង ទ្រី សុផានិត ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាន ដែលត្រូវជា បងស្រី បង្កើត របស់ លោកស្រី ទ្រី ដាណា ។ ហើយបច្ចុប្បន្ន អ្នកនាង ទ្រី សុផានិត ជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់ មាន ឡេ និង សម្លៀកបំពាក់ បែបហូលផាកមួង សម័យទំនើបចំរុះពណ៏ ហើយសព្វថ្ងៃ ក៏កំពុងសាងក្តីសុខ និងកក់ក្តៅ ក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃនេះ អ្នកស្រី ទ្រីសុផានិត បានទម្លាយនូវមុខបុរសម្នាក់ ដែលតែងតែនៅ ពីក្រោយអ្នកស្រី តាមជួយតាមកាពារ តាមមើលថែ តាមលើកស្ទួយ ខុសឆ្គងយ៉ាងណា ក៏បុរសម្នាក់នេះ តែងតែលើកលែងគ្រប់រឿង រហូតធ្វើអោយនិយាយរំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក នៅពេលនិយាយពីបុរសម្នាក់នេះ។ ជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី ៨ មករា អ្នកស្រី ទ្រីសុផានិត បានរៀបរាប់ជាសំណេរ ខណះឆ្នាំនេះអ្នកស្រី មានអាយុ ៤១ឆ្នំា តែកុំមើលសម្រស់ ក្មេងជាងវ័យទៅទៀត ឬ អាចនិយាយថា អាយុគ្រាន់តែជាទូរលេខ អមដោយរូបថតកម្រងផ្កា ទាំងរំជួលចិត្តថា 7កមរា ជាថ្ងៃកំណើត happy birthday to me, 🎉🎊

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួបស្នេហ៍ថ្មីតែមុខដូចអ្នកចាស់ កូនៗហៅប៉ាៗយ៉ាងច្បាសៗ☺️រំភើបចិត្តខ្លាំងឡើងហូរទឹកភ្នែក🥲 អគុណដែនៅពីក្រោយស្រីម្នាក់នេះ តាមជួយតាមកាពារ តាមមើលថែ តាមលើកស្ទួយ ទួលខុសឆ្គងបងលើកលែងគ្រប់រឿង អូនសន្យាមិនធ្វើខុស បងសន្យាមើលថែអូននិងកូនគ្រួសារពួកយើងនឹងមានសុភមង្គល💛គ្រួសារណាក៏មានបញ្ហា ចង្កៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹង!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមឱ្យគ្រួសារតូចនេះមានសុភមង្គលថិតថេរហូតដល់ចាស់ស្លាប🙏 ហ្វេនៗចង់ឃើញនាងខ្ញុំឡាយជុំគ្នាស៊ែអោយច្រើនណា ជាមួយសំណេរខាងលើនេះ ធ្វើអោយមិត្តភក្តិ អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី បាននាំគ្នាចូលទៅជួនពរយ៉ាងច្រើន ដោយសូមអោយអ្នកស្រី និង ស្វាមី និង កូនៗ មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររីករាយគ្រប់ពេលវេលានឹងរកលុយបានច្រេីន ពិសេស ជូនពរឱ្យអ្នកស្រី និង ស្វាមី ស្រលាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងក្នង។បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​