កាមេរ៉ា​ចា-ប់​ល្បឿ-ន​រថយ-ន្ត​ផ្លូវ​ជាតិ​ ភ្នំពេញ​ កំពត​ ចំនួន​ជាង​ ១០​ ទីតាំង​​ លោកពូ ផែង វណ្ណៈថា​ ខ្ញុំគួរតែ​រៀបចំ​ រទេះ​គោ​ រទេះ​សេះ​ ជំនួស​….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់​ពី​សមត្ថ​-កិច្ច​តម្លេីង​កាម៉េរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ និង​ កាមេរ៉ា​ចាប់​ល្បឿ-ន​រថយន្ត​ផ្លូវ​ជាតិ​ ភ្នំពេញ​ កំពត​ ចំនួន​ជាង​ ១០​ ទីតាំង​លេីចម្ងាយផ្លូវ​ជាង​ ១០០​ គីឡូម៉ែត្រ​ ខ្ញុំគិតថា​ ខ្ញុំគួរតែ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀបចំ​ រទេះ​គោ​ រទេះ​សេះ​ ជំនួស​រថយ-ន្ដ​អោយហេីយ​ ព្រោះ​ថា​ បេីខ្ញុំបេីកឡាន​ ភ្នែក​រវល់មេីលតែ​ កាមេរ៉ា​ ចា-ប់​ល្បឿ-ន​តាមផ្លូវ​ក៏អាចបុ-កគេបានដែរ​ ហេីយក៏មិនដែលឃេីញ​ប្រទេស​ណា​ ពង្រាយកាមេរ៉ាចា-ប់ល្បឿន​ ១០​ គីឡូម៉ែត្រ​ មួយដែរ​ ? ចម្លែ-ក​តែ​ប្រទេស​ខ្ញុំ​ខុសគេ​ ។ ចម្ងាយ​ ពី​បង្គោល​កាមេរ៉ា​មួយ​ទៅ​បង្គោ-ល​កាមេរ៉ា​មួយ​ លេខរថយន្តដូរមិនទាន់ទេ​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ​ រថយ-ន្ដ​ទាំងអស់​ នឹងខូច​ម៉ាស៊ីន​ ឬ​ ខូច​ ប្រអប់​លេខ​ជាមិនខាន​ ព្រោះ​តែ​ការបេីកបរមិនគ្រប់ល្បឿ-ន​ គ្រប់​ជុំវា​ ។
សំណូម​ពរ​ អ្នកជំនាញ​បំពា-ក់​កាមេ-រ៉ា​ មេត្តា​ ពិចារណា​ឡេីងវិញ​ គួរដាក់តែ​ ២-៣​ គោលដៅ​ បានហេីយ​ ជាពិសេស​ដាក់​កន្លែង​ងាយគ្រោះថ្នា-ក់​ ឬ​ គ្រោះថ្នាក់​ញឹកញាប់​ ឬ​ កន្លែង​ស្ងាត់​ ។ បេីដាក់​ញឹក​ស្អេកស្កះ​ដូចរាល់ថ្ងៃ​ គេរិះគន់ថា​ ដាក់​ដេីម្បី​រកលុ-យច្រេីនជាង​ដេីម្បី​សុវ-ត្ថិភាព​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​