លោក ជឿន ចននី ស្រាវជ្រាវអស់១៥ឆ្នាំ ទើបអាចបង្កើតយ-ន្តហោះដែលអាចហោះបានកម្ពស់៥០ម៉ែត្រ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ជឿន ចននី បានជោគជ័យក្នុងការផលិតយន្តហោះពិសោធន៍ខ្នាតតូចរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីស្វ័យសិក្សា ស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល១៥ឆ្នាំមក។ លោក ចននី វ័យ២៨ឆ្នាំ ស្រឡាញ់ជាជីពជាអ្នកបើកយន្តហោះតាំងតែពីអាយុ៥ឆ្នាម្ល៉េះ ប៉ុន្តែដោយសារខ្លួនជាកូនកំព្រា គ្មានលទ្ធភាពរៀនជំនាញនេះ ហើយក៏សម្រេចចិត្តរៀនបរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា ចននី ដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាម មិនដែលបោះបង់ក្តីស្រឡាញ់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះនេះម្តងណាឡើយ។ តាំងពីឆ្នាំ២០០៥មក ចននី បានស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេស រូបមន្ត និងគន្លឹះផលិតយន្តហោះតាមយូធូប និងសៀវភៅ២ក្បាល ដែលរូបគេទទួលបានពីជនជាតិអូស្រ្តាលីម្នាក់។ លោក ចននី បញ្ជាក់ថា«បើមិនបានធ្វើអ្នកបើកកយន្តហោះ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវធ្វើអ្នកផលិតដែរ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមយុវជនសម្បុរស្រអែម សក់ខ្មៅរលើប ចិញ្ចើមក្រាសសមនឹងមុខញញឹមអឹមអៀនរូបនេះ យន្តហោះពិសោធន៍របស់គេ អាចហោះបានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុត៥០ម៉ែត្រ ហើយវាអាចហោះបានយូរឬឆាប់អាស្រ័យលើថ្ម ហើយស្ថានភាពអាកាសធាតុជាអ្នកកំណត់ល្បឿនលឿនយឺត ហោះខ្ពស់ឬទាបរបស់យន្តហោះ។ យុវជន ជឿន ចននី រៀបរាប់ថា៖«យន្តហោះដែលកំពុងពិសោធន៍នោះមិនមែនជារបស់លេង តែសម្រាប់ពិសោធន៍អ្វីដែលបានរៀន និងការខិតខំស្រាវជ្រាវរយៈពេល១៥ ហើយចង់ដឹងថាឋនៅខ្វះខាតត្រង់ណា។ នៅពេលដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ នឹងធ្វើយន្តហោះធំសម្រាប់ជិះម្នាក់ ដោយមានទំនុកចិត្តថា អាចធ្វើបាន»។

ដើម្បីផលិតយន្តហោះពិសោធន៍នេះ លោក ចននី បានបញ្ជាក់ថា ត្រូវគណនាឲ្យត្រូវក្បួន ទាំងគណនាកម្លាំង ទម្ងន់សរុប ផ្ទៃគណនាស្លាប ការរចនា និងបច្ចេកទេស ដែលចននីថា ជាចំណុចលំបាកជាងគេ។ ប៉ុន្តែទោះជាមានការលំបាកក្តី លោក ចននី មិនបោះបង់ឡើយ គឺមានតែការខិតខំប្រឹងខ្លាំងឡើង ទោះជាបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងខ្វះខាតថវិកា សម្ភារ ការដឹកជញ្ជូន និងគ្មានទីតាំងទុកយានដែលខ្លួនផលិតក៏ដោយ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​