អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត
ស្ងាត់ៗ លោក ឌួង ឆាយ ជូនលុយទាំងបាច់ដល់ ព្រះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា ហ្វេនៗ នាំគ្នាចូល comment បែបនេះថា…