កំពង់ស្ពឺទៀតហើយ! ករណីក្រុមក្មេងទំនើ-ងប្ល-ន់នេះមិនមែនជាការធ្វើសកម្មភាពលើកទី១ទេ សូមបងប្អូនមេត្ដាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅយប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក(តាកូម៉ា)មានគ្នា៥នាក់ត្រឡប់មកពីចូលរួមមង្គលការបងប្អូននៅឯខេត្តកំពតតាមផ្លូវជាតិលេខ៤១លុះមកដល់ក្លោងធ្វាវត្តអង្គ បត់ចូលតាមផ្លូវអង្គមេត្រី(ផ្លូវលេខ១៣០)ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចលុះមកដល់ចំណុចភូមិព្រីង ឃុំរលាំងចក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ វេលាម៉ោង២៣:៣០នាទី មានក្រុមក្មេងទំនើ-ងមួយក្រុម(ក្រុមចោ-រប្ល-ន់)មានគ្នា៤នាក់ជិះម៉ូតូ២គ្រឿង មួយគ្រឿងម៉ាកHonda dream មួយគ្រឿងទៀតប្រភេទអូតូ (មិនចាំម៉ាក )បានធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទិសគ្នាពីលិចទៅកើត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដំលើដងផ្លូវ ស្រាប់តែក្រុមក្មេងទាំងនេះបានជិះមកជិតរថយន្តខ្ញុំហើយយកដុំថ្មចាក់ពីបេតុងវា-យមកលើកញ្ចក់ឡានធ្លុះចូលក្នុងឡានចំដើមទ្រូងខ្ញុំផ្នែកខាងឆ្វេង បណ្ដាលឲ្យរងរបួ-សស្រាល .បញ្ចាក់ ក្រុមក្មេងទាំងនេះមិនមែនតែធ្វើសកម្មភាពលើកទី១ទេគឺធ្វើសកម្មភាពជាញឹកញាប់ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋរ-ងគ្រោះជាច្រើនករណីមកហើយ ខ្ញុំមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងថាក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនេះមានសម្ថតភាពជាងសម្ថតកិច្ចឬក៏សម្ថតកិច្ចនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តអសម្ថតភាពក្នុងការប-ង្រា្កបនឹងទ-ប់ស្កា-ត់ក្រុមក្មេងទាំងនេះ ដើម្បីឲ្យស្របតាមគោលនរយោបាយរបស់រាជរដ្ឋភិបាលដាក់ចេញនៅភូមិឃុំសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាច.ផ្ញើជូនដល់កងកម្លាំងសម្ថតកិច្ចជំនាញទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងនៅភូមិសាស្រ្តនេះមេត្តាចាត់វិធានការណ៍ក្ដៅដល់ក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនេះដើម្បីកុំឲ្យដើរអុកឡុកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តនេះមានការភ័យខ្លា-ចបន្តទៀត!សូមផ្ញើជូនបងប្អូនដែលត្រូវធ្វើដំណើតាមផ្លូវខាងលើនេះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចំពោះក្រុមក្មេងទំនើ-ងទាំងនេះ ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបងៗសម្ថតកិច្ចគាត់ធ្វើការសុីប្រាក់ខែពីរដ្ឋហើយគាត់ធ្វើឬមិនធ្វើការគឺខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះករណីនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ សូមអរគុណ!
ប្រភព៖Rathachap Gamy
សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​