បណ្តាប្រទេសនៅជុំវិញទ្វីបអាស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងរលកទីពីរនៃការឆ្លងកូវីដ ១៩ ហើយកំពុងរឹតបន្តឹងម្ដងទៀតដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់នឹងជំងឺនេះ ខណៈដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងកត់ត្រាការកើនឡើងករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃ

ហើយប្រទេសវៀតណាមកំពុងបិទទីក្រុង Danang ។ នៅប្រទេសចិនការឆ្លងមេរោគមិនទាក់ទងនឹងមនុស្សដែលវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមខែមីនាដោយមានការឆ្លងក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ៥៧ ករណី

ក្នុងចំណោមករណីថ្មីចំនួន ៦១ ករណី ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថា ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃចន្ទនេះរួមមានការហាមប្រាមការបរិភោគអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន

និងការពាក់ម៉ាស់នៅទីខាងក្រៅ ។ វិធានការណ៍ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះនឹងជាលើកដំបូងដែលទីក្រុងបានហាមឃាត់ការបរិភោគអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន ។

ចាប់តាំងពីចុងខែមករាមនុស្សជាង ២,៦០០ នាក់បានឆ្លងជំងឺនៅហុងកុងក្នុងនោះ ១៩ នាក់បានស្លាប់ ។ អាជ្ញាធរអូស្រ្តាលីបានព្រមានថា ការបិទទ្វាររយៈពេល ៦ សប្តាហ៍នៅផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Victoria ភាគអាគ្នេយ៍អាចមានរយៈពេលយូរជាងនេះ

បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានចុះបញ្ជីការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃ ។ ការផ្ទុះភាគច្រើននៃប្រទេសអូស្រ្តាលីគឺនៅក្នុងឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ក្នុងចំណោមកម្មករ ។ […]