​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
យោងតាមហ្វេសប៊ុកម្នាក់ឈ្មោះ Ing Ghalik បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាព និង វីដេអូជំលោះ រវាងបងប្អូនរបស់ឪពុកខ្លួន ដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិ ង្សារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ រហូតដេកពេទ្យ ហើយក៏មានការចែករំលែកតៗគ្នាផងដែរ។ ហ្វេសប៊ុកខាងលើបានបង្ហោះសារ៣លើកដូចខាងក្រោយ ដោយរៀបរ៉ាប់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“សូមវត្ថុសាកសិទ្ធតាមជួយថែរក្សាប៉ាខ្ញុំអោយឆាប់ជាសះស្បើយ សូមអជ្ញាធរ ខេត្តកំពត ស្រុកកំពុងត្រាច ឃុំឬស្សីស្រុក ជួយអន្តរាគមន៍ដល់គ្រួសារខ្ញុំផង បើមានវីដេអូច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនអាចធ្វើអីជនល្មើ សបានទៀត តើអោយប្រជាជនរំពឹងអីទៀត តែខ្ញុំជឿជាក់លើប៉ូលីស នឹងច្បាប់ស្រុកខ្ញុំថាចាត់ការជនល្មើសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ នេះវាច្រើនលើកហើយដែល ជន់ល្មើសមករករឿងជេប្រមាត់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ លើកនេះមកកាប់គ្រួសារខ្ញុំដល់ក្នុងផ្ទះរហូតដល់ប៉ារបស់ខ្ញុំរងរបួ សក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ ប្អូនៗខ្ញុំក៏រងរបួស នេះចូលជាអំពើឃា តក ម្មគិតទុកមុនហើយ ដែលជនល្មើសមាន ទាំងកាំបិត នឹងដាវសាំម៉ា រៃមកកា ប់ជនរងគ្រោះ ដល់ក្នុងផ្ទះបែបនេះ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប៉ូលីសជួយដោះស្រាយជូនគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផង។“

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានបន្ថែមទៀតថា ៖ “ប៉ាខ្ញុំគាត់បានដឹងខ្លួនហើយ តែគាតមិនទាន់ពិសារអីបានច្រើនទេ អរគុណបងប្អូនពូមីងទាំងអស់ ដែលបារម្មណ៍ នឹងសួរសុខទុកដល់គ្រួសារខ្ញុំ ហើយក៏ អរគុណដល់ លោក មេប៉ុស្ត មេ ឃុំ​ ឬស្សីស្រុកខាងកើត នឹង លោកអភិបាលស្រុកកំពងត្រាច ដែលកំពុងដុតដៃដុតជើង សើបអង្កេតករណីមួយនេះ ជាពិសេសអរគុណដល់ លោកពូសម្បត្តិដែលបានជួយណែនាំពីច្បាប់ព្រមទ័ណ្ឌ ពួកខ្ញុំសុំតែយុទ្ធិធម៍ប៉ុនណោះ សុំតែយកអ្នកបង្ករហេតុដាក់ទោ សទៅតាមច្បាប់ បើអោយអ្នកបង្ករហេតុនៅក្រៅរស់សុខស្រួល ជាតិនេះគ្រួសារខ្ញុំប្រាកដជាគ្មានក្ដីសុខ មានតែរស់ក្នុងការភ័យខ្លាចបន្តរទៀត ម៉ាកប៉ាលោកទាំងពីរស្លូតណាស់មិនគួរណាត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះទេ ឆាប់ជាណាប៉ាល្អរបស់កូន
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកលើបានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថា៖ “ឈឺចាប់ណាស់ពេលឃើញក្បាលប៉ារបស់ខ្ញុំម្ដងៗ ប៉ាខ្ញុំ ពួកខ្ញុំមិនហានសូម្បីដាក់ដៃផុតស្មាលោកផង ហេតុអីអ្នកឃោឃៅម្លេះលើកកាំបិទកា.ប់ក្បាលប៉ារបស់ពួកខ្ញុំ រហូតដល់ថ្នាក់នេះ ប៉ាខ្ញុំគាត់មិនបានធ្វើអីអ្នកទេ គាត់មិនដែលទៅរករឿងអ្នកទេ គាត់សន្សំសុខណាស់ ទោះអ្នកធ្លាប់មករករឿង មកចេប្រមាត តែប៉ាខ្ញុំគាត់មិនដែលតប់តរទេ ព្រោះគាត់គិតថាបងប្អូននឹងគ្នា មិនអាចកាត់សាច់ដាច់បានទេ តែអ្នកមិនបានគិតដូចគាត់នោះទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកត្រៀមទុកយូប៉ុនណាទេ បានមកដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកលបមកកា.ប់ប៉ាខ្ញុំ ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះ ទាំងដែលគាត់ជិះម៉ូទូមិនដឹងខ្លួនទាល់តែសោះ ខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងចិត្តអ្នកមានខ្លាចរអារច្បាប់ខ្លះទេ ឫអ្នកគិតថាច្បាប់ស្រុកខ្មែរមិនអាចប៉ះពាល់ពួកអ្នកបានទេ មែនហើយអ្នកមិនខ្លាចទេ ព្រោះពេលនេះអ្នកកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានក្ដីសុខណាស់ អ្នកកំពុងតែសើចសប្បាយនិងទង្វើរដែលពួកអ្នកបានធ្វើមកលើគ្រួសារខ្ញុំ តើអ្នកមានដឹងទេថាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់កំពុងអង្គុយយំរាល់ថ្ងៃពេលដែលឃើញប្ដីនឹងកូនគាត់គេងនៅលើគ្រែពេទ្យ តើអ្នកដឹងទេថាអ្នកបានធ្វើអោយគ្រួសារគេឈឺចាប់ប៉ុនណា អ្នកមិនអាចសងការឈឺចាប់មួយនេះមកពួកខ្ញុំវិញបានទេ ពេលនេះគ្រួសារខ្ញុំសុំតែយុត្តិធម៍ត្រលប់មកវិញប៉ុននោះ សុំតែយកជនបង្ករ យកទៅដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់អោយបាន បើមិនដូចច្នោះទេគ្រួសារមិនអាចរស់នៅជួបជុំគ្នាបានសុខនោះទេ ពួកខ្ញុំកំពុងរស់ក្នុងការភ័ យខ្លាចខ្លាំងណាស់ សូមមេត្តា អជ្ញារធម៍ លោកមេឃុំ លោកមេប៉ុស្ត អភិបាលស្រុក អភិបាលខេត្ត ដែលជា អណាព្យាបាល ប្រជាពលរដ្ធនៅ ភូមិ ឫស្សីស្រុក ឃុំឫស្សីស្រុកខាងកើត ស្រុកកំពុងត្រាច ខេត្តកំពត សូមមេត្តាជួយស្វែងរកយុទ្ធធម៍អោយគ្រួសារខ្ញុំផង🙏🙏🙏😥😥😥😥”។ បើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖