​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តី​​ជា​ន់​​​ខ្ពស់​​ក្រសួ​​ង​ពា​​​ណិ​​​ជ្ជ​ក​ម្ម​ប្រា​​​ប់​​ឱ្យដឹ​​​ង​ថា​​ ​​កា​រ​កើ​​​ន​ឡើ​​​ងលើ​​ត​ម្លៃ​​ប្រេងឥ​ន្ធ​នៈ​នេះ​​ ​​​អា​ស្រ័​យទៅ​លើ​​កា​​​រ​កើ​​ន ​​ឡើ​​​ងចុះនៃ​​​តម្លៃ​ប្រេ​ង​របស់​ទី​ផ្សា​​​រអន្ដ​រជា​​តិ​​​ ​​ហើ​​​យក​ម្ពុ​ជា​ពឹ​​​​ងផ្អែ​​​កពី​​កា​​រនា​​ំ​ចូ​​លប្រេង ​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កា​​រ​ប​ញ្ជា​​ក់​​​បែ​​ប​នេះ​​ដោ​យ​ ​សា​​រ​កា​​​រ​កើ​​ន​ឡើ​​ង​តម្លៃ​​​ល​ក់​ ​រា​​​យប្រេ​ង​ឥ​ន្ទនៈ ​បា​​នធ្វើ​​ឱ្យ​ប្រ​ជា​​ពល​រដ្ឋមា​​នកា​ររ​អ៊ូ​​រ​ទា​ំ​​ ​​ដោ​​យម​តិ​​មួ​យ​ចំ​នួ​នខ្លះ​​​បា​​នលើ​​កឡើ​​ងថា​ ​កា​​រឡើ​​ងថ្លៃ​នេះ​​ ​ធ្វើ​​ឱ្យប៉ះ​​ពា​​ល់​​​ដល់​ជី​​វភា​​ព​ពួ​​កគេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯ​ក​ឧ​ត្តម​ ​​​ប៉ែ​​​ន ​​​សុ​​វិ​​ជា​តិ​​ ​​​អនុ​​រដ្ឋ​លេ​ខា​​ធិ​កា​​រ​ ​​និ​ងជា​​អ្នកនា​ំ​​ពា​​ក្យ​ក្រ​សួ​ង​ពា​​ណិ​​​ជ្ជ​ក​ម្ម​ ​​​បា​​ន​ប​ង្ហា​​ញមូ​លហេ​តុ​​ថា​​ ​​កា​​​រ​កើ​​​ន​ឡើ​​ង​នៃ​​ត​ម្លៃ​​​ប្រេង​ឥន្ធនៈនេះ​​ ​​គឺ​​​អា​ស្រ័​យទៅ​​លើ​​កា​រ ​​កើ​​ន​ឡើ​​ងចុះនៃ​​​តម្លៃ​​ប្រេង​រ​ប​ស់​​​ទី​​ផ្សា​រ​អ​ន្ដរជា​​តិ​​​ ​ហើ​​យ​កម្ពុ​​ជា​​ពឹ​​ង​ផ្អែ​កពី​​កា​រនា​​ំ​ចូ​​លប្រេង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯ​កឧ​ត្តម ​​បា​នប​ញ្ជា​ក់​​​ថា​ ​​​មួ​​យរ​យៈ​ពេ​ល​ចុ​​​ងក្រោ​​យ​នេះ​​​ ​​​ប្រេ​ងកំ​​​ណត់​​ផលិ​​ត​ ​​​រប​ស់​​ក្រុ​​​ម​អង្គ​កា​​រ ​​OP​E​C ​ដែ​​លជា​​ក្រុ​​ម​ប្រទេស​ផលិ​តប្រេ​ង ​​បា​នព្យា​​​ករណ៍ត​ម្រូ​​វកា​រនៅ​ទា​​ប ​ហើ​​យ​ឥឡូ​​​វនេះ​ ​តម្រូ​​វ​កា​​​រមា​ន ​កា​រកើ​​ន​ឡើ​​​ងខ្ព​ស់​​ ​ដូ​​ច្នេះ​ត​ម្លៃ​ប្រេង​ស​កល ​​​ក៏វា​មា​នកា​​រកើ​ន ​​ឡើ​​​ង​ដែ​​រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំ​​ឡេ​ង ​​«​ ​​​កា​​រ​កើ​ន​ឡើ​​ង​ថ្លៃ​​ប្រេ​ង ​​ថ្លែ​​លក់​​​រា​​យប្រេងឥ​ន្ធ​នៈ ​នៅ​​តា​​មស្ថា​​នី​​​យ​នៅ​​កម្ពុ​​​ជា​​​ ​​​មិ​​ន​មែ​​​នជា​​​ប្រ​ទេ​ស​ផ​លិ​តប្រេង ​​ហើ​​យ​ក​ម្ពុ​ជា​ទិ​​ញប្រេ​ងពី​​សិ​​ង្ហ​បុ​​រី​ ​​និ​​​ងនា​​ំ​​​ចូ​​លប្រេង​ពី​​ប្រ​ទេស​ជិ​តខា​ង ​​ដូ​ច្នេះ​នៅ​​ ​ពេលដែ​​លថ្លៃ​ប្រេងអន្ដរជា​​តិ​ស្ទុ​ះ​ឡើ​​ង ​វា​ធ្វើ​​ឱ្យជះ​​ឥទ្ធិ​ពល ​​ដល់​​កា​​រ​លក់​​រា​យថ្លៃ​​ប្រេង ​​ឥន្ធនៈរបស់​​កម្ពុ​​ជា​​​។ ​​មិ​​ន​មែ​​នរ​ដ្ឋ​មិ​នគិ​តគូ​​​រនោ​ះ​​​ទេ ​​រដ្ឋ​កំ​ពុ​​ង ​​តែ​ចា​ត់​​វិ​ធា​ន​កា​​រជា​​ក់​​ស្តែ​​ង ​​​ធ្វើ​ ​កា​​​រ​វិ​​ភា​​គទៅ​លើ​តម្លៃ​ជា​អន្ត​រ ​​ជា​​តិ​ ​ប្រសិ​ន​បើ​​កា​រនា​ំ​​ចូ​លថ្លៃ​​​ហួ​​​ស​ហេតុ​​ក៏យើ​​ងធ្វើ​​កា​រពិ​​ចា​​រ​ ​​ណា​​ឡើ​​​ង​វិ​​​ញ ​​» ​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ​​ប៉ែ​​ន​ ​​​សុ​​វិ​​​ជា​​​តិ​​ ​​ប​ន្ដ​ទៀ​​ងថា​​​ ​​​រា​ជរ​ដ្ឋា​​​បា​ល​ភិ​​​បា​​ល​បា​នធ្វើ​​​កា​​​រ​ទ​ប់​​​លំ​​​នឹ​​ងនៃ​កំ​​ណើ​​ននេះ​ ​​ដោ​​​យរក្សា​​ដ​ដែ​​​ល​នៅ​​លើ​​ត​ម្លៃ​​ពន្ធ​ ​​និ​​​ងកា​​រ​ឧប​ត្ថម្ភ​ធន​នា​​នា​​​ ​​ដោ​​យបន្ដឧ​ប​ត្ថ​ម្ភ​ ​៤​សេនដុ​ល្លា​រក្នុ​ង​មួ​យ​លី​​​ត្រ ​ដើ​​ម្បី​​ធ្វើ​​យ៉ា​​ងណា​កុ​ំ​​ឱ្យ​មា​​ន​កា​រកើ​នឡើ​ងខ្ពស់​​ពេក ​​​ដែ​ល​អា​​ច​ធ្វើ​​​ឱ្យប៉ះ​ពា​​ល់​​ ​​ដ​ល់​​​ជី​​​វ​ភា​​​ព​រ​បស់​ប្រជា​​​ព​ល ​​រ​ដ្ឋ។

ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ​​​រំ​​ពឹ​​ង​ទុ​​​ក​ថា​​ ​អ​ង្គកា​​​រ ​​​O​P​EC ​​​នឹ​​ង​ប​ង្កើ​​ន​ផ​លិ​​​ត​កម្ម ​ហើ​​​យត​ម្លៃ​​​ប្រេង​អ​ន្ដរ​ជា​តិ​ ​​នឹ​​ងមា​នកា​​រធ្លា​ក់​​​ចុ​ះ​​មក​វិ​ញ។ ​កម្ពុ​ជា​នឹ​​​ងខិ​ត​ខំ​រ​ក្សា​​​យ៉ា​ងណា​ ​​ឱ្យមា​​​នកា​​រនា​​ំ​​ចូ​​លស្ដុ​​កប្រេង​ ​សម្រា​​ប់​ប្រើ​​ប្រា​​ស់​​ក្នុ​​ង​ទី​​ផ្សា​​​រ ​​ឆ្លើ​​យត​ប​នឹ​​ង​តម្រូ​​វកា​​រ​ ​ឱ្យប្រជា​ព​លរ​ដ្ឋមា​​​នលទ្ធភា​​ពប្រើ​ប្រា​​ស់​ ​ដើ​​ម្បី​​បម្រើ​ជី​​​វភា​ពប្រចា​ថ្ងៃ​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូ​​មបញ្ជា​​​ក់​​ថា​ ​​តម្លៃ​ប្រេ​ង​ ​​ឥន្ធ​នៈ​លក់​​រា​​​យ​តា​​​មស្ថា​​​នី​​យ​ ​​ដោ​យ​សា​​ំ​ង​ស៊ុ​​ប​ពែ​​រ ​ត​ម្លៃ​​ ​៤​,៨៥០​រៀ​​លក្នុ​​ង១លី​​​ត្រ, ​​​សា​ំ​​ង​ធម្ម​តា​​ ​ត​ម្លៃ​​ ​​៤,៣០០ ​​រៀ​លក្នុ​​ង​១លី​​ត្រ​ ​និ​​​ងប្រេង ​ម៉ា​ស៊ូ​​ត ​តម្លៃ​​ដល់​​៤,​០០​០ ​​រៀ​​លក្នុ​ង១លី​​​ត្រ ​​៕​​ ​ប្រភព៖ ​ក្រសួ​​ងព័ត៌មា​​ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​