​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ស្ទឹងត្រែង)៖ អតីត​មេ​ប៉ុស្តិ៍​ស្រែ​ឬ​ស្សីស្រុក​ថា​ឡា​បរិ​វ៉ា​ត់លោក ឌិ​ម មណ្ឌល ដែល​មាន​វ័យ​៥២​ឆ្នាំ បាន​ប្រើ​គំនិត​ឆ្នៃ​ម៉ូតូ​កង់​២​ឱ្យ​ប្រែ​ក្លាយទៅជា​រថយន្ត​កង់​បួនរាង​តូច​ច្រឡឹងនិង​អាច​បត់បែនហើយ​អាច​បើកបរ​ដូច​រថយន្ត​ធម្មតា​ផង​ដែរ​។ លោក​បានរៀបរាប់ប្រាប់ថា ការ​កែ​ឆ្នៃ​ម៉ូតូ​ទៅ​ជា​រថយន្ត​នេះទោះបី​វា​មិន​ស្អាតនិង​មាំទាំ​ដូច​ជា​រថយន្ត​ចេញពី​រោងចក្រ​ទំនើប​ៗ​ក៏​ដោយតែ​វា​ស្រួល​ជាង​ម៉ូតូ​កង់​ពីរហើយ​មាន​សុវត្ថិភាព​ទៀត​ផង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បន្ថែម​ថា មុន​នឹង​ឈាន​ទៅ​ដល់​ការ​កែ​ឆ្នៃ​ម៉ូតូ​ទៅ​រថយន្ត​ខាងលើ​នោះ ដោយសារ​តែ​ឃើញ​ជាង​ធ្វើ​ឡាន​ម្នាក់​នៅ​ស្រុក​ថា​ឡា​បរិ​វ៉ា​ត់ គេ​យក​ម៉ាស៊ីន​គោ​យន្ត​ទៅ​ឆ្នៃ​ទៅ​ជា​ត្រាក់ទ័រ​បាន ដូច្នេះ​ហើយ​លោក​ក៏​សម្រេច​សាកល្បង​យក​ម៉ូតូ​មក​កែ​ឆ្នៃ​ទៅ​ជា​រថយន្ត​កង់​បួន​វិញ​ម្តង ដែល​អាច​ផ្ទុក​មនុស្ស​រហូត​បាន​៤​ទៅ​៥​នាក់​ផង​ដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រថយន្ត​នេះ​មើលទៅ​ស្អាតហើយ​ប្លែកដូច​រថយន្ត​អេ​ស៊ី​ប​អា​ឌឺ ដំបូល​អាច​ដោះ​បាននៅ​ពេល​ណា​ដែល​យើង​ចង់​ដោះ​វា​ចេញ គ្រាន់តែ​វា​មិន​ដូច​របស់​ដើម​នោះ​ទេ តែ​វាស្រ​ដៀង​គ្នា​ទៅ​នឹង​រថយន្ត​អេ​ស៊ី​ប​អា​ឌឺ ចំណែក​គ្រឿង​ក្រោម​របស់​វា​ប្រើ​ប៉ូ​ម​ម៉ូតូ និង​កង់​ម៉ូតូ​ទៅ​តាម​កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន​របស់​វា ដែរ​អាច​ជិះ​បាន​គ្នា​៤​ទៅ​៥​នាក់ ព្រមទាំង​មាន​កន្លែង​ដាក់​ឥ​វ៉ា​ន់​បាន​មួយ​ចំនួន​ទៀតហើយ​វា​ក៏​អាច​ការពារ​ទឹកភ្លៀង ខ្យល់ កំ​ដៅ​ថ្ងៃ និង​សុវត្ថិភាព​ផង​ដែរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បាន​បន្ត​ទៀត​ថា ការ​កែ​ឆ្នៃ​ម៉ូតូ​ទៅ​ជា​រថយន្ត​ខាងលើ​នោះលោក​បាន​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​សម្ភារៈ​ម៉ូតូនិង​គ្រឿង​រថយន្ត​មួយ​ចំនួន ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រហែលជា​១៥០០ដុល្លារ ទើប​ធ្វើ​បានប៉ុន្តែ​រថយន្ត​ខាងលើ​នេះ​បាន​យក​ម៉ូតូ​ខ្លួនឯង​មក​កែ​ច្នៃ​ផងគឺ​ចំណាយ​អស់​តែ​២​លាន​រៀល​​ប៉ុណ្ណោះ​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​