​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ៖ នាពេលថ្មីៗនេះ នារីម្នាក់ដែលល្បីខ្លាំងបណ្តាញសង្កម រឿងឈរលក់នំ ពាក់អាវក្រៅ សុិ-ចសុីដោយមិនមានអាវខាងក្នុងបិទបាំ-ង ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅព្រមា-ន រឿងស្លៀកពាក់សុិ-ចសុី លើសកម្រិត។ដោយឡែក នារីម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថា Olive Aranya Apaiso អាយុ២៣ឆ្នាំ ជានិស្សិតគិលានុបដ្ឋាយិកាប្រកបរបរលក់នំ Crepe តាមបណ្តោយ​ផ្លូវ Jed Yod Chiang Kiang ក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃ ហើយស្ទីលដែលនាងលក់នំគឺពាក់អាវក្រៅ ហើយបញ្ចេញល្វែងខាងលើតែម្តង ដោយមិនមានការបិទឡេវត្រឹមត្រូវ ឬក៏មានអាវខាងក្នុងមួយជាន់ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលីស បានបញ្ជា​ឱ្យ​និស្សិតពេទ្យមួយនេះ ឈប់ស្លៀកពាក់សុិ-ចសុីហួសកម្រិតអញ្ចឹងទៀត បើមិនដូច្នេះទេ គឺនាងត្រូវប្រឈមទៅនឹងច្បា-ប់ក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃ ចំពោះការស្លៀកពាក់មិនសម-រម្យនៅទីសាធារណៈបែបនេះ។រឿងរ៉ាវមួយនេះ មានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ប្រចាំក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្រុក Chang Phueak បានបញ្ជាក់ថា៖ឈៀងម៉ៃ ជាក្រុង​វប្បធម៌ ដូច្នេះពលរដ្ឋម្នាក់គឺមានវិន័យតឹងរ៉ឹងខ្លាំងចំពោះការស្លៀកពាក់។ យើងបានស្នើសុំទៅកាន់នារីនោះ​ឱ្យ​ស្លៀកពាក់សមរម្យ និងមិនសុិ-ចសុីក្នុងន័យអា-ស-អាភា-ស។ ពួកយើងបានអញ្ជើញនាងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិសដើម្បីពិភាក្សាចំពោះរឿងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យប្រចាំក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្រុក Chang Phueak យ៉ាងណាមិញ Olive Aranya Apaiso បានយំសុំទោ-សចំពោះរឿងនេះ ហើយប្រាប់គោលបំណងថាខ្លួនគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីលក់នំរកចំណូលដោយខ្លួនឯងនោះទេ។ ក្រៅពីនេះ និស្សិតស្រីរូបនេះ បានបន្តទៀតថាមានអតិថិជនជាច្រើនបានឈរតម្រង់ជួរនៅចាំមុខហាង មុនពេលហាងបើកទៀត ហើយភាគច្រើនគឺចូលចិត្តថតរូបជាមួយខ្លួន ដែលនេះជាចំណុចដែល​ឱ្យ​នាងកាន់តែល្បីខ្លាំងក្នុងបណ្តាញសង្គម។ ជាប្រចាំ Olive លក់នំដាច់ខ្លាំង ដោយមួយថ្ងៃអាចច្រើនជាង១០០ប្រអប់ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មតិអតិថិជនម្នាក់របស់ Olive បាននិយាយថាខ្លួនចាប់ផ្តើមទិញនំរបស់នាងដោយសារតែ ស្ទីលនៃការលេងខ្លួនរបស់អ្នកលក់មើលល្អដាច់គេ ហើយនំវិញគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ូលីសគឺនៅតែបន្តតាមដាន ករណីមួយនេះបន្តទៀត។ ច្បាប់នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ សកម្មភាពមិ-នសមរម្យគឺត្រូវ​-ផ្ដ-ន្ទាទោ-ស​ពិន័-យ​ជា​ប្រាក់​៥០០០ បាត (ប្រមាណ១៥០ដុល្លារអាមេរិក)៕វីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​