អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកឡើងវិញនៅថ្ងៃដដែល ថ្ងៃទី 5 ខែ 12 ឆ្នាំ2021​ នេះបុរសរងគ្រោះ បានដាក់ពាក្យបណ្តឹ.ងរួចហើយទៅកាន់ លោក ប៊ុន ផាក ហើយតុលាការក៍បានកោះហៅចូលបំភ្លឺរួចហើយដែល តែចូលមិនទាន់បានប់ុន្មានម៉ោងផងស្រាប់តែ លេចលឺដំណឹងចេញមកវិញបាត់ ហើយគំរាមបុរសរ.ងគ្រោះ ដាក់គុគវិញ៥ឆ្នាំផងដែល ពីព្រោះ លោក ប៊ុន ផាក មានខ្សែធំៗនៅក្នុងតុ.លាការ គ្មានអ្នកណាអាចធ្វើអ្វីគាត់បានឡើយ ត្រៀមខ្លួនវិញអោយហើយទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយបុរសរ.ងគ្រោះភ័.យពេកក៍បានរត់ទៅរកលោក ផែង វណ្ណះ ដើម្បីអោយលោកជួយ និង ពីភាក្សារាល់បញ្ហាទាំងអស់នេះ បន្ទាប់ពីលោកផែង វណ្ណះបាន ទទួលដំណឹងទាំងអស់នេះហើយ ស្រាប់តែលោក មុនចាំយូរក៍បាន ផុសរូបភាពជនរ.ងគ្រោះជាអតីតសង្សារ ដោយភ្ជាប់ជាមួយខ្លឹមសារបែបនេះថា:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ថ្ងៃទី 5 ខែ 12 ឆ្នាំ2021 ដូចគ្នា លោកផែងវណ្ណះ មុនចាំយូរ អង្គុយរិះគន់រកគន្លឹះដើម្បិឈ្នះ ជូនលោកចាន់តុលា គាត់បានគិតឃើញរឿងមួយ និង ផ្តែផ្តាំក្នុងហ្វេកបុកផេករបស់គាត់ មានទាំងរូបភាពអមជាមួយសារបែបនេះថា:ប្រយ័ត្ន​ ! រឿងមួយដែលពូ​ប្រាប់​ក្មួយ​ចាប់​ពី​ម៉ោង​នេះតទៅ​ ក្មួយកុំទៅជួប​នាងតែ​ ២នាក់​ នៅកន្លែង​ស្ងាត់​ ។ បេីចង់ជួបដោះស្រាយបញ្ហាគ្នា​ ក្មួយត្រូវ​រកទីកន្លែងសាធារណៈ​ ឬ​ មាន​មេធាវី​ទៅជាមួយ​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីក្មួយភ្លេចខ្លួន​ហ៊ាន​ទៅជួបនាងស្ងាត់ៗតាមការ​លួងលោម​ណាមួយ​ក្មួយ​នឹងចូលអន្ទាក់គេ​ គេអាចរៀបចំគម្រោងឬ​អន្ទាក់​ចាប់​ក្មួយបាន​ ដោយចោទថា​ក្មួយ​រំលោភ​នាង ។ (​ ការពារ​ប្រសើរ​ជាង​ព្យាបាល​ )​ បំណង​ល្អ​ពី​ពូ​ ផែង​ វណ្ណៈ​ 🙏
ក្រោយប្រិយមិត្តឃើញសារនេះហើយ សឹងទាំងអស់គាំទ្រសម្តីលោកផែងវណ្ណះ ជាខ្លាំង និង សរសើរលោកមុនដាច់បីមាត់ តែគេនៅតាមដានចង់ដឹងថាខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​